Menu Close

หมวดหมู่: rmutr_news

แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือ่านต่อ

แจ้งนักศึกษาให้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.หากไม่ดำเนินการมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาออกจากการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนอ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัอ่านต่อ

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันทุกๆท่าน ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของ ในโครงการแบ่งรัก ปันน้ำใจ นำความรู้สู่ชุมชนบน ดอยสูง ครั้งที่ 4

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปอ่านต่อ