Menu Close

หมวดหมู่: Internal news

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC Test)

**กลับมาอีกครั้งกับโครงกาอ่านต่อ

ขอเชิญมาร่วมฟังคำบรรยายพร้อมวิธีการดีๆ จากผู้มีประสบการณ์ที่เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษ และ พิธีกรภาคภาษาอังกฤษจากงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ

  การเป็นพิธีกรภาคภาอ่านต่อ

ขอเชิญชวน นศ.และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยาย(Online) หัวข้อ“CHONGQING มหานครแห่งโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่” ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา12.30-15.30 น.

ขอเชิญชวน นศ.และผู้ที่สนใอ่านต่อ