คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดและเข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการสร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566  ณ ห้องประชุม สน.บน. ชั้น 2 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ