คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นำโดย อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.ณัฐพล จิตประไพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง