บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส(ไทยแลนด์) จำกัด (J&T Express) ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท !!!
สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 กันยายน 2566
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook: J&T Express Thailand
สมัครและส่งผลงานใน https://forms.gle/yiqh1do4PSatyDKy9 ให้ครบถ้วนตามกำหนด
– จัดทำคลิป มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 3 นาที ในวิดีโอจะต้องใส่โลโก้ของโครงการ โดย
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.shorturl.asia/6uTIi
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด
คุณนรินทร narintorn03@jtexpress.co.th