ด้วยกองบริหารงานบุคคล จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน ๗ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ (รับสมัครผ่านระบบออนไลน์) ที่เว็บไซต์ rmutr.thaijobjob.com  หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม