ด้วยกองบริหารงานบุคคล จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน วุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 4 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ 28 กันยายน ๒๕๖๖ (รับสมัครผ่านระบบออนไลน์) ที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th หรือ www.rmutr.ac.th หรือ rmutr.thaijobjob.com   หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม