ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ได้เข้าร่วมการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ห้องอนุกิจวิธูร ชั้น 3 อาคาร 115 ปี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม