Menu Close

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย AUCC 2021 ระดับชาติ และ AJCC 2021

  • ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย AUCC 2021 ระดับชาติ และ AJCC 2021 ระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-25 พฤศจิกายน 2563 และจัดประชุมวิชาการในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564