ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรภาษาจีน) คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ “ไป๊ เหง่วย เนี้ย ไหว้พระจันทร์” จัดโดย ชุมชนจักรวรรดิสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย ณ ชุมชนจักรวรรดิสัมพันธ์ คลองโอ่งอ่าง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณเจิมมาศ จึงเลิศสิริ เป็นประธานในพิธี  ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาได้เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนแก่บุคคลทั่วไป ได้แก่ Work shop การถักเชือกจีนมงคล และ Work shop การพับโคมไฟกระดาษ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้นำความรู้จากการศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) ไปบูรณาการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม