คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ บุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดและเข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม สน.บน. ชั้น 2 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ