คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ บุคลากรสายสนับสนุน ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดและเข้าร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565  ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม สน.บน. ชั้น 2 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ