ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกิจกรรม “Basic Grammar กับชีวิตประจำวัน” และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ขวัญกมล อุดมบุญญานุภาพ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Basic Grammar กับชีวิตประจำวัน” ณ ห้อง 352 ชั้น 5 อาคาร 115 ปี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม