ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ได้เข้าร่วมฟังบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกและสวัสดิการความมั่นคงยามเกษียณ และได้รับเกียรติจาก กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 5 อาคาร 115 ปี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม