ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน EEC Logistic Training Center โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม