ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นำโดย อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบใบประกาศวุฒิบัตร กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ คุณกำทร เศรณีโสภณ บริษัท ไอ.เอฟ.เอส. (กรุงเทพฯ) จำกัด และ คุณ ฐิติพันฒน์ พันบูระ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 5 อาคาร 108 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม