ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.ธิติมา พลับพลึง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และ นักศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม (MGT สร้างร้อยยิ้ม) ณ วนอุทยานปราณบุรี วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวปากน้ำปราณ และบ้านจันทร์ฉาย โดยได้รับเกียรติจาก คุณเหมือนขวัญ ดีเหมือน เจ้าหน้าที่บริการประชาสัมพันธ์ วนอุทยานปราณบุรี คุณศิรวุฒิศ ดอนจินดา ประธานวิสาหกิจชุมชน เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการอนุรักษ์ระบบนิเวศพื้นที่ป่าชายเลน และ การดำเนินธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน”เพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมยุคใหม่ ตลอดจนนักศึกษามีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์การประกอบธุรกิจ อีกทั้งให้นักศึกษาสร้างความตระหนัก และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม