ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์กิตติ ธารอุดมโชค หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศิลป์ – ภาษาจีน)  ร่วมกับ สำนักบริหาร บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และคณะศิลปศาสตร์ เพื่อแนะแนวและให้ข้อมูลข่าวสารการศึกษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ที่ให้ความอนุเคราะห์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) เข้าเผยแพร่โครงการบริการวิชาการและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม