Menu Close

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น” รุ่นที่ 1 ใน วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และ รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 โดยมีค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม คนละ 1,200 บาท

  • ด้วยศูนย์บริการวิชาการประจำคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ กำหนดจัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น” รุ่นที่ 1 ใน วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และ รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 โดยมีค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม คนละ 1,200 บาท ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดแนบ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdVFjRS56Rc8R…/viewform