ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นำโดย ผศ.ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ได้จัดโครงการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2566 กิจกรรมภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและฝึกปฏิบัติ โดยทีมวิทยากรจาก ศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 5 อาคาร 108 ปี  กิจกรรมภาคบ่ายเป็นการฟังบรรยาย “การซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ” โดยได้รับเกียรติบรรยายและสาธิตจาก คุณเฉลิมฤทธิ์ สีตะโสภา และทีมวิทยากรจาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร และบริเวณสนามกลางแจ้ง ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม