ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นำโดย ผศ.ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา ได้เข้าร่วม โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้มีการมอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาทรัพยากรดินยั่งยืน” ณ ห้องอนุกิจวิธูร ชั้น 3 อาคาร 115 ปี และร่วมถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

ดูรูปภาพเพิ่มเติม