คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นำโดย อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์นลินี แสงอรัญ  เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566