ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ คณะบริหารธุรกิจ นำโดยดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี พร้อมด้วยอ.วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ รับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากคุณสุธี ตาณวาณิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา