ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สมคะเนย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีกล่าวราชสดุดีเทิดเฉลิมพระเกียรติและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพรฉายาลักษณ์ ณ ห้องอนุกิจวิธูร ชั้น 3 อาคาร 115 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…