ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นำโดย ว่าที่ ร.ต.สมบัติ สมคะเนย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในโครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภายในโครงการได้รับเกียรติจาก คุณศิริพร สิริมหาไชยกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “โทษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า”เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงภัยร้ายของบุหรี่ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และสังคม ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.สมบัติ สมคะเนย์ ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม Tik Tok ในหัวข้อ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง เลี่ยงโรคร้าย” ณ ห้อง สน.บน. ชั้น 2 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…