ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์อรพินท์  อิ่มจงใจรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา จัดโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) เพื่อให้นักศึกษาเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี และส่งเสริมองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง 131 (Lab 3) ชั้น 3 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…