Menu Close

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์กฤติกา มาอินทร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565