• ด้วยฝ่ายศึกษาสงเคราะห์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีความประสงค์เปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
  ตารางเรียน
  – ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565
  – ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
  – ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

  สอบธรรมศึกษา สนามหลวง ประจำปี 2565
  วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565
  เวลา 08.30 – 10.30 น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้
  เวลา 13.00 – 13.50 น. สอบวิชาธรรม
  เวลา 14.00 – 14.50 น. สอบวิชาพุทธ
  เวลา 15.00 – 15.50 น. สอบวิชาวินัย

  ดาวน์โหลดใบสมัคร และตารางเรียน
  หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 อาคาร 115 ปี