Menu Close

โครงการก้าวสู่ความสำเร็จในการทำงานยุคดิจิทัล ด้วยโปรแกรม PEAK (บัญชี)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธสิทธิ์ พูลดี หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำสาขาวิชา และนักศึกษา ได้จัดและเข้าร่วมโครงการก้าวสู่ความสำเร็จในการทำงานยุคดิจิทัลด้วยโปรแกรม PEAK (บัญชี) ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม