Menu Close

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม

  • ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ วัดบพิตรพิมุขวรวิหา

ดูรูปเพิ่มเติม