Menu Close

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้จัดและเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Cloud Meetings