คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สน.บน. ชั้น 2 อาคาร 100 ปี