Menu Close

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES)ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 ภายใต้แนวคิดหลัก Reconcep tualizing Higher Education to cope with The Disruptive Economy  ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม