Menu Close

แนะแนวศึกษาต่อ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์วัชธนพงศ์ ยอดราช หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะบริหารธุรกิจ เข้าแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ เพื่อแนะแนวและให้ข้อมูลข่าวสารการศึกษาและวิชาการสำหรับคณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร