คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัล

จากโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจกรรมที่ 10 การแข่งขันตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี ได้แก่

นางสาวพัชรีภรณ์ กลางชัยศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 

โดยมี อาจารย์อรพินท์ อิ่มจงใจรักษ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม  ซึ่งมีผู้ร่วมทีมจาก มทร.ล้านนา  และ  มทร.ศรีวิชัย (ขนอม)