สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงศ์ พลับพลึง หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำสาขาวิชา และนักศึกษา ได้จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านบริหารธุรกิจเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur Creation : NEC) โดยได้รับเกียรติจาก คุณกมล โฉมโสภา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การสร้างธุรกิจเพื่อพิชิตเงินล้าน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้อง 122 ชั้น 2 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์