สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์กิตติ ธารอุดมโชค หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำสาขาวิชา และนักศึกษา ได้จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านบริหารธุรกิจเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur Creation : NEC) โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิติพัฒน์ ทองแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ฉงชิ่ง มหานครแห่งโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting