สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์กฤติกา มาอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำสาขาวิชา และนักศึกษา ได้จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้  ด้านบริหารธุรกิจเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur Creation : NEC) โดยได้รับเกียรติจาก คุณเขมญา ชินรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Biz Eng เก่งบริหาร เชี่ยวชาญ Veggie ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting