คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สมคะเนย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยพงศ์ พลับพลึง หัวหน้าสาวิชาการตลาด และ นางสาวธนัฐดา ไทยขำ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน กับคุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร เดอะธารา ชั้น 15 ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี