ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิต และนักศึกษาต้นแบบ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม