ประกาศแจ้ง การให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

1 อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 50 GB
2 นักศึกษา 5 GB
3 ศิษย์เก่า/บุคลากรเกษียณ 2 GB
4. หน่วยงาน 5 GB

หมายเหตุ หากท่านใด มีพื้นที่จัดเก็บ(Storage) เกินจากที่จัดสรรข้างต้น
ขอให้ท่านย้ายข้อมูลออก ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2566
หากท่านยังคงมีพื้นที่เกินที่กำหนด ระบบจะทำการลบ Account เพื่อคืนพื้นที่ และสร้าง Account ของท่านขึ้นมาใหม่

🛎 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
🌐เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : https://www.rmutr.ac.th
🔹 https://www.facebook.com/RMUTRARIT
💬 Line@ : @arit-rmutr
📧 e-mail : arit@rmutr.ac.th