Menu Close

เข้าร่วม “เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา”

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ได้เข้าร่วม”เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา” ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร