คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดและเข้าร่วมประชุมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม สน.บน. ชั้น 2 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ