Menu Close

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2566

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2566 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 8-19 มีนาคม 2566 (รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์)  คลิกเพื่อสมัคร หรือ อ่านรายละเอียด