Menu Close

ประกาศรับบทความในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย AUCC2021 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564

  • ประกาศรับบทความในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย AUCC2021
    ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์