คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดและเข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง สน.บน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting