• คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิตนักศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” ภายใต้แนวความคิด “เสนาะเสน่ห์…ภาษาไทย” โครงการรักษ์ภาษาไทย สานคุณค่าและความสำคัญแห่งความเป็นไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
  • ชิงทุนการศึกษามูลค่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยจัดทำคลิปวีดิโอ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที และไม่เกิน ๕ นาที ส่งผลงานได้ทีมละ ๑ ผลงาน สมาชิกในทีม อย่างน้อย ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ไม่จำกัดชาย หญิง
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๙ ๗๐๒๐ ๐๙๘๙
    สมัครเข้าร่วมประกวดทาง Line Official Account @choishow2023 และ Facebook : choishow2023