รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ช่องทางสมัครเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา
กำหนดการรับสมัครนักศึกษา รอบโควตาพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา
รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา สำหรับวุฒิ ม.6 ปวช. ทุกสาขาวิชา  ปวส.  หรือ เทียบเท่า

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านช่องทางออนไลน์

2. อัพโหลดเอกสารการสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์

ส่งเอกสารการสมัครผ่านทางช่องทางไปรษณีย์ ดังนี้

  1. ใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)- คุณวุฒิ ม.6/ปวช. 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา- คุณวุฒิ ปวส. 2 หรือ 3 ภาคการศึกษา
  2. สำเนาบัตรประชาชน (นาย,นางสาว) 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ

ส่งมาที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์
264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100

3. ชำระเงินค่าสมัครสอบ
กรุณาเตรียมเงินชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาต่อ จำนวน 100 บาท โดยทางคณะจะแจ้งเลขบัญชีผ่าน E-Mail ที่ผู้สมัครให้มา และให้ผู้สมัครแจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครได้ทาง E-Mail : bua.bpc2563@gmail.com
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ทางคณะจะแจ้งให้ทราบทาง E-Mail ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565)

สามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ได้ทางเพจเฟสบุ๊คคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์