คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ


 

อาจารย์กีรติ วิจักขณะ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 


 

 

อาจารย์มยุรี สวัสดิ์เมือง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 


 

อาจารย์กฤติกา มาอินทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

 


 

 

อาจารย์จุฑามาศ ราห์ม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 


 

 

อาจารย์ April Dawn Cla-Or Cudo
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ