บุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายวิชาการและวิจัย บพิตรพิมุข จักรวรรดิ


 

 

นางสาวสวัสดิ์ ชมภูจักร์
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 


 

 

นางธวัลรัตน์ สุติคา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 


 

 

นางสาวพรรณิภา วีระกิตติสิน
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 


 

 

นางสาวธนัฐดา ไทยขำ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย